Remisser

Vecka 15

  måndag, 6 apr

 • Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 (Socialdepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  fredag, 13 mar

 • Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (Finansdepartementet) - PDF
 • måndag, 16 mar

 • Åtgärder med anledning av coronaviruset (Finansdepartementet) - PDF
 • tisdag, 17 mar

 • Undantag från krav på läkarintyg (Socialdepartementet) - PDF
 • torsdag, 26 mar

 • Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (Justitiedepartementet) - PDF
 • fredag, 27 mar

 • Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 2 apr

 • Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Utrikesdepartementet) - PDF
 • Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom (Finansdepartementet) - PDF
 • fredag, 3 apr

 • Större komplementbyggnader (Civilutskottet) - PDF