Remisser

Vecka 18

  fredag, 7 maj

 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (Finansdepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  torsdag, 22 apr

 • Producentansvar och straffansvar för nedskräpning (Miljödepartementet) - PDF
 • Stärkt skydd för hyresgäster (Justitiedepartementet) - PDF
 • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd (Socialdepartementet) - PDF
 • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet (Socialdepartementet) - PDF
 • fredag, 16 apr

 • Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 15 apr

 • Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning (Utrikesdepartementet) - PDF
 • Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (Finansdepartementet) - PDF
 • Genomförande av visselblåsardirektivet (Arbetsmarknadsdepartementet) - PDF
 • Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (Justitiedepartementet) - PDF
 • Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europiska unionen och Förenade kungariket (Justitiedepartementet) - PDF
 • tisdag, 13 apr

 • Moderna tillståndsprocesser för elnät (Infrastrukturdepartementet) - PDF