Remisser

Vecka 9

Föregående fyra veckor

  fredag, 26 feb

 • Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 25 feb

 • Miljöstyrande start- och landningsavgifter (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Socialdepartementet) - PDF
 • torsdag, 18 feb

 • Förbud mot erkännande av utländska månggiften (Justitiedepartementet) - PDF
 • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (Finansdepartementet) - PDF
 • Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik (Justitiedepartementet) - PDF
 • fredag, 12 feb

 • Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris (Finansdepartementet) - PDF
 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister (Justitiedepartementet) - PDF
 • torsdag, 11 feb

 • Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet (Finansdepartementet) - PDF
 • Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (Näringsdepartementet) - PDF
 • En effektivare konkurshantering (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot (Finansdepartementet) - PDF
 • Vissa insatser för ökad lärarkompetens (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • Skärpt kontroll över explosiva varor (Justitiedepartementet) - PDF
 • Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • torsdag, 4 feb

 • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (Justitiedepartementet) - PDF
 • Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro (Justitiedepartementet) - PDF
 • Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Finansdepartementet) - PDF
 • En heltäckande tobaksbeskattning (Finansdepartementet) - PDF