Remisser

Vecka 39

  torsdag, 24 sep

 • Ändringar i regelverket om kapitaltäckning (Finansdepartementet) - PDF
 • Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden (Socialdepartementet) - PDF
 • Organdonation (Socialdepartementet) - PDF
 • Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall (Finansdepartementet) - PDF
 • fredag, 25 sep

 • Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet (Justitiedepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  torsdag, 3 sep

 • Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fonderna med anledning av Covid-19 (Finansdepartementet) - PDF
 • Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Justitiedepartementet) - PDF
 • Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor (Finansdepartementet) - PDF
 • Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor (Finansdepartementet) - PDF
 • Reglering av ljuddämpare och vissa vapenmagasin (Justitiedepartementet) - PDF
 • fredag, 4 sep

 • Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (Finansdepartementet) - PDF
 • måndag, 7 sep

 • Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (Miljödepartementet) - PDF
 • torsdag, 10 sep

 • Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Finansdepartementet) - PDF
 • fredag, 11 sep

 • Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar - PDF