Remisser

Vecka 8

Föregående fyra veckor

  torsdag, 23 jan

 • Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Justitiedepartementet) - PDF
 • Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 30 jan

 • Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (Justitiedepartementet) - PDF
 • Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning (Socialdepartementet) - PDF
 • En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • fredag, 31 jan

 • Komvux för stärkt kompetensförsörjning (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • torsdag, 6 feb

 • Ny associationsrätt för medlemsbanker (Finansdepartementet) - PDF
 • Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (Finansdepartementet) - PDF
 • Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten (Justitiedepartementet) - PDF
 • Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek- ett enklare förfarande (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (Justitiedepartementet) - PDF
 • Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Justitiedepartementet) - PDF
 • fredag, 7 feb

 • Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten - PDF
 • Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (Försvarsdepartementet) - PDF
 • måndag, 10 feb

 • Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören (Konstitutionsutskottet) - PDF
 • torsdag, 13 feb

 • Ungdomsövervakning (Justitiedepartementet) - PDF
 • En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (Justitiedepartementet) - PDF
 • Några fastighetsrättsliga frågor (Justitiedepartementet) - PDF
 • Vissa ändringar i avfallsskattelagen (Finansdepartementet) - PDF