Remisser

Vecka 42

Föregående fyra veckor

    torsdag, 19 sep

  • Anstånd med kupongskatt i vissa fall (Finansdepartementet) - PDF
  • fredag, 20 sep

  • Skatt på avfallsförbränning (Finansdepartementet) - PDF
  • torsdag, 26 sep

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (Finansdepartementet) - PDF
  • Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer (Justitiedepartementet) - PDF
  • fredag, 4 okt

  • Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Försvarsdepartementet) - PDF