Remisser

Vecka 47

Föregående fyra veckor

  torsdag, 24 okt

 • Tydligare regler vid konsumentavtal (Justitiedepartementet) - PDF
 • Hemlig dataavläsning (Justitiedepartementet) - PDF
 • fredag, 25 okt

 • En utvecklad översiktsplanering (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 7 Nov

 • Reglering av vapenmagasin (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 14 Nov

 • Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (Finansdepartementet) - PDF
 • Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) - PDF
 • Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 (Infrastrukturdepartementet) - PDF