Remisser

Vecka 48

Föregående fyra veckor

  torsdag, 25 Nov

 • Gränsöverskridande distribution av fonder (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 18 Nov

 • Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (Socialdepartementet) - PDF
 • fredag, 12 Nov

 • En ökad differentiering av strandskyddet (Miljödepartementet) - PDF
 • torsdag, 4 Nov

 • Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • onsdag, 3 Nov

 • Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden (Finansdepartementet) - PDF
 • En ny växtskyddslag (Näringsdepartementet) - PDF
 • Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform (Socialdepartementet) - PDF
 • En ny konsumentköplag (Justitiedepartementet) - PDF