Remisser

Vecka 49

  torsdag, 5 Dec

 • Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online (Finansdepartementet) - PDF
 • Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor (Finansdepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  torsdag, 14 Nov

 • Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (Finansdepartementet) - PDF
 • Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) - PDF
 • Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • torsdag, 21 Nov

 • Ett nytt konto- och värdefackssystem (Finansdepartementet) - PDF
 • Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna (Finansdepartementet) - PDF