Remisser

Vecka 4

  torsdag, 27 jan

 • Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (Finansdepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  fredag, 21 jan

 • Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Arbetsmarknadsdepartementet) - PDF
 • torsdag, 20 jan

 • Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen (Justitiedepartementet) - PDF
 • Validering och kompetensförsörjning för livslångt lärande (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat eller internationella organ (Utrikesdepartementet) - PDF
 • Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter (Konstitutionsutskottet) - PDF
 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (Justitiedepartementet) - PDF
 • En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Finansdepartementet) - PDF
 • Ändringar i ersättningslagen (Konstitutionsutskottet) - PDF
 • fredag, 14 jan

 • Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (Socialdepartementet) - PDF
 • torsdag, 13 jan

 • Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (Kulturdepartementet) - PDF