Remisser

Vecka 48

Föregående fyra veckor

  fredag, 20 Nov

 • Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (Justitiedepartementet) - PDF
 • torsdag, 19 Nov

 • Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Finansdepartementet) - PDF
 • fredag, 13 Nov

 • En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord - PDF
 • torsdag, 12 Nov

 • En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg (Justitiedepartementet) - PDF
 • Straffbestämmelser till EU-förordningen om fartygsåtervinning (Miljödepartementet) - PDF
 • torsdag, 5 Nov

 • Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd (Socialdepartementet) - PDF
 • Ökad ordning och säkerhet i frivården (Justitiedepartementet) - PDF
 • fredag, 30 okt

 • Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • torsdag, 29 okt

 • En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (Kulturdepartementet) - PDF
 • tisdag, 27 okt

 • Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (Justitieutskottet) - PDF