Remisser

Vecka 42

Föregående fyra veckor

  måndag, 11 okt

 • Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land (Finansdepartementet) - PDF
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken (Näringsdepartementet) - PDF
 • torsdag, 7 okt

 • Krav på rapportering av betalningstider (Näringsdepartementet) - PDF
 • Märkning och registrering av katter (Näringsdepartementet) - PDF
 • fredag, 1 okt

 • Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund (Socialdepartementet) - PDF
 • torsdag, 30 sep

 • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (Justitiedepartementet) - PDF
 • Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning (Justitiedepartementet) - PDF
 • Utlandsspioneri (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • torsdag, 23 sep

 • Vissa försäkringsföreningars rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare (Finansdepartementet) - PDF
 • En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt (Utbildningsdepartementet) - PDF