Remisser

Vecka 38

  torsdag, 23 sep

 • En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • Vissa försäkringsföreningars rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare (Finansdepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  fredag, 17 sep

 • Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 16 sep

 • Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (Finansdepartementet) - PDF
 • Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 9 sep

 • Sekretess hos den kommission som inrättats för att granska arbetet med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai (Utrikesdepartementet) - PDF
 • Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (Finansdepartementet) - PDF
 • Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (Miljödepartementet) - PDF
 • Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • torsdag, 2 sep

 • Riskskatt för kreditinstitut (Finansdepartementet) - PDF
 • Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag (Finansdepartementet) - PDF
 • måndag, 30 aug

 • Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (Utbildningsdepartementet) - PDF