Remisser

Vecka 5

Föregående fyra veckor

    torsdag, 9 jan

  • Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda (Infrastrukturdepartementet) - PDF
  • torsdag, 23 jan

  • Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Justitiedepartementet) - PDF
  • Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (Justitiedepartementet) - PDF
  • Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) - PDF