Remisser

Vecka 20

  torsdag, 19 maj

 • Statens stöd till trossamfund och demokrativillkor (Kulturdepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  torsdag, 12 maj

 • Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (Justitiedepartementet) - PDF
 • torsdag, 5 maj

 • Kompensation för höga drivmedelskostnader (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag (Kulturdepartementet) - PDF
 • Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall (Finansdepartementet) - PDF
 • Ökad kontroll i hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) - PDF
 • fredag, 29 apr

 • Idéburen välfärd (Finansutskottet) - PDF
 • torsdag, 28 apr

 • Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Finansdepartementet) - PDF