Remisser

Vecka 22

  torsdag, 28 maj

 • Elförbrukare vid spårbunden trafik (Finansdepartementet) - PDF
 • En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (Socialdepartementet) - PDF
 • Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda (Justitiedepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  måndag, 4 maj

 • Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 7 maj

 • Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (Justitiedepartementet) - PDF
 • Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete (Finansdepartementet) - PDF
 • En effektivare kommunal räddningstjänst (Justitiedepartementet) - PDF
 • torsdag, 14 maj

 • Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (Finansdepartementet) - PDF
 • Digital kommunikation i domstolsprocesser (Justitiedepartementet) - PDF
 • Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet (Finansdepartementet) - PDF
 • Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling (Justitiedepartementet) - PDF
 • Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion (Finansdepartementet) - PDF