Remisser

Vecka 16

  torsdag, 22 apr

 • Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet (Socialdepartementet) - PDF
 • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd (Socialdepartementet) - PDF
 • Stärkt skydd för hyresgäster (Justitiedepartementet) - PDF
 • Producentansvar och straffansvar för nedskräpning (Miljödepartementet) - PDF

Föregående fyra veckor

  fredag, 16 apr

 • Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 15 apr

 • Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning (Utrikesdepartementet) - PDF
 • Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (Finansdepartementet) - PDF
 • Genomförande av visselblåsardirektivet (Arbetsmarknadsdepartementet) - PDF
 • Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (Justitiedepartementet) - PDF
 • Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europiska unionen och Förenade kungariket (Justitiedepartementet) - PDF
 • tisdag, 13 apr

 • Moderna tillståndsprocesser för elnät (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • torsdag, 8 apr

 • Ändrade regler i utlänningslagen (Justitiedepartementet) - PDF
 • Förarbevis för vattenskoter (Infrastrukturdepartementet) - PDF
 • Utfodring av vilt (Näringsdepartementet) - PDF
 • Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (Justitiedepartementet) - PDF
 • Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 1 apr

 • Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (Infrastrukturdepartementet) - PDF