Remisser

Vecka 25

Föregående fyra veckor

  fredag, 18 jun

 • Införandet av en familjevecka påbörjas (Socialdepartementet) - PDF
 • torsdag, 17 jun

 • Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (Finansdepartementet) - PDF
 • Brott mot djur – skärpta straff och ett effektivt sanktionssystem (Näringsdepartementet) - PDF
 • Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 (Socialdepartementet) - PDF
 • torsdag, 10 jun

 • Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer (Justitiedepartementet) - PDF
 • Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning (Finansdepartementet) - PDF
 • Bättre uppföljning av läkemedel för djur (Socialdepartementet) - PDF
 • Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (Justitiedepartementet) - PDF
 • torsdag, 3 jun

 • Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Försvarsdepartementet) - PDF
 • Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol (Justitiedepartementet) - PDF
 • Ett förenklat upphandlingsregelverk (Finansdepartementet) - PDF
 • tisdag, 1 jun

 • Ändrade regler i utlänningslagen (Socialförsäkringsutskottet) - PDF
 • fredag, 28 maj

 • Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (Finansdepartementet) - PDF
 • En ny riksbankslag (Finansdepartementet) - PDF
 • torsdag, 27 maj

 • 2019 års riksdagsöversyn (Konstitutionsutskottet) - PDF