Remisser

Vecka 26

Föregående fyra veckor

  onsdag, 29 Maj

 • Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning (Finansdepartementet) - PDF
 • Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar (Finansdepartementet) - PDF
 • Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Arbetsmarknadsdepartementet) - PDF
 • Personlig assistans för hjälp med andning (Socialdepartementet) - PDF
 • Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (Justitiedepartementet) - PDF
 • onsdag, 5 Jun

 • Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag (Justitiedepartementet) - PDF
 • Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland (Utbildningsdepartementet) - PDF
 • Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag (Finansdepartementet) - PDF
 • Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (Justitiedepartementet) - PDF
 • fredag, 14 Jun

 • Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (Miljödepartementet) - PDF
 • onsdag, 19 Jun

 • Skyldigheter för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (Finansdepartementet) - PDF
 • Digitaliserade hyresförhandlingar (Justitiedepartementet) - PDF
 • Skatteregler för tjänstepensionsföretag (Finansdepartementet) - PDF