Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Dagens föredragningar

  • 09:30 - Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (Justitiedepartementet) Avd. 2
  • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1