Lagrådet

Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Senaste yttranden

Dagens föredragningar

Inga föredragningar registrerade