Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Senaste yttranden

Dagens föredragningar

  • 09:30 - Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2
  • 13:00 - Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) Avd. 1