Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Senaste yttranden

Dagens föredragningar

  • 09:00 - Statistik på upphandlingsområdet (Finansdepartementet) Avd. 2
  • 09:30 - En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Finansdepartementet) Avd. 1