Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Dagens föredragningar

  • 09:00 - Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen (Justitiedepartementet), Avd. 1
  • 09:30 - Ändringar i ersättningslagen (Konstitutionsutskottet), Avd. 3
  • 09:30 - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Finansdepartementet), Avd. 4