Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Senaste yttranden

Dagens föredragningar

  • 09:30 - Införandet av en familjevecka påbörjas (Socialdepartementet), Avd. 2