Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Dagens föredragningar

  • 09:30 - En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag (Finansdepartementet), Avd. 1