Lagrådet

Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Senaste yttranden

Dagens föredragningar

  • 09:30 - Nya regler om hållbarhetsrapportering (Justitiedepartementet), Avd. 2
  • 13:00 - Ny tullbefogenhetslag (Finansdepartementet), Avd. 1