Föredragningar

Vecka 15

  måndag, 6 apr

 • 11:30 - Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 (Socialdepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 7 apr

 • 09:30 - Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Utrikesdepartementet) Avd. 1
 • 13:30 - Större komplementbyggnader (Civilutskottet) Avd. 1

Föregående fyra veckor

  fredag, 13 mar

 • 09:30 - Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd (Finansdepartementet) Avd. 1
 • måndag, 16 mar

 • 10:15 - Åtgärder med anledning av coronaviruset (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 17 mar

 • 09:30 - Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (Finansdepartementet) Avd. 2
 • 13:30 - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2
 • 14:30 - Undantag från krav på läkarintyg (Socialdepartementet) Avd. 1
 • onsdag, 18 mar

 • 09:30 - Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet (Finansdepartementet) Avd. 1
 • torsdag, 26 mar

 • 11:15 - Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • fredag, 27 mar

 • 11:15 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (Finansdepartementet) Avd. 1
 • torsdag, 2 apr

 • 11:30 - Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom (Finansdepartementet) Avd. 2