Föredragningar

Vecka 38

  Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  tisdag, 27 aug

 • 09:30 - Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning (Utbildningsdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 3 sep

 • 09:30 - Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster (Finansdepartementet) Avd. 1
 • onsdag, 4 sep

 • 09:30 - Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (Finansdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland (Infrastrukturdepartementet) Avd. 1
 • torsdag, 5 sep

 • 09:30 - Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Finansdepartementet) Avd. 1
 • onsdag, 11 sep

 • 09:30 - Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Justitiedepartementet) Avd. 1