Föredragningar

Vecka 22

  Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  måndag, 4 maj

 • 09:30 - Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (Infrastrukturdepartementet) Avd. 1
 • fredag, 8 maj

 • 09:30 - Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 12 maj

 • 09:30 - Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 19 maj

 • 09:30 - Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 13:00 - Digital kommunikation i domstolsprocesser (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 5 maj

 • 09:30 - Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket (Finansdepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 12 maj

 • 09:30 - En effektivare kommunal räddningstjänst (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 19 maj

 • 09:30 - Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (Finansdepartementet) Avd. 2
 • 14:00 - Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet (Finansdepartementet) Avd. 2
 • onsdag, 20 maj

 • 09:30 - Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion (Finansdepartementet ) Avd. 2