Föredragningar

Vecka 39

Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  tisdag, 1 sep

 • 10:00 - Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Skattereduktion för installation av grön teknik (Finansdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 2 sep

 • 09:30 - Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor (Finansdepartementet), Avd. 1
 • fredag, 4 sep

 • 09:30 - Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19, Avd. 2
 • måndag, 7 sep

 • 09:30 - Reglering av ljuddämpare och vissa vapenmagasin (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • tisdag, 8 sep

 • 09:30 - Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 9 sep

 • 10:30 - Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 10:45 - Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter (Miljödepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 10 sep

 • 13:00 - Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 14:30 - Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor (Finansdepartementet), Avd. 1
 • tisdag, 15 sep

 • 09:30 - Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Finansdepartementet), Avd. 2