Föredragningar

Vecka 48

  onsdag, 1 Dec

 • 09:00 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • torsdag, 2 Dec

 • 09:00 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Gränsöverskridande distribution av fonder (Finansdepartementet), Avd. 2
 • fredag, 3 Dec

 • 09:00 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1

Föregående fyra veckor

  torsdag, 25 Nov

 • 13:30 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En ökad differentiering av strandskyddet (Miljödepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 24 Nov

 • 09:00 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (Socialdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 23 Nov

 • 09:30 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny konsumentköplag (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • torsdag, 18 Nov

 • 09:00 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 17 Nov

 • 09:00 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny växtskyddslag (Näringsdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 16 Nov

 • 09:00 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny växtskyddslag (Näringsdepartementet), Avd. 2
 • måndag, 15 Nov

 • 09:30 - En ny konsumentköplag (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • torsdag, 11 Nov

 • 09:00 - Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform (Socialdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 10 Nov

 • 09:00 - Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 10:30 - Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (Infrastrukturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Fjärde järnvägspaketet (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • måndag, 8 Nov

 • 09:30 - En ny konsumentköplag (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • torsdag, 4 Nov

 • 09:30 - Fjärde järnvägspaketet (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 3 Nov

 • 09:30 - Fjärde järnvägspaketet (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Ändrade regler om säkerställda obligationer (Finansdepartementet), Avd. 3
 • tisdag, 2 Nov

 • 13:00 - Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 10:30 - Ändrade regler om säkerställda obligationer (Finansdepartementet), Avd. 3