Föredragningar

Vecka 4

  måndag, 24 jan

 • 09:00 - Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (Socialdepartementet), Avd. 1
 • tisdag, 25 jan

 • 09:00 - Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola (Utbildningsdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (Kulturdepartementet), Avd. 4
 • 13:30 - Återkallelse av uppehållstillstånd för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ som har meddelats av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 26 jan

 • 09:00 - Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ändringar i ersättningslagen (Konstitutionsutskottet), Avd. 3
 • 09:30 - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Finansdepartementet), Avd. 4
 • 14:00 - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (Utbildningsdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 27 jan

 • 09:00 - Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ändringar i ersättningslagen (Konstitutionsutskottet), Avd. 3
 • 09:30 - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Finansdepartementet), Avd. 4

Föregående fyra veckor

  fredag, 21 jan

 • 09:30 - Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet (Infrastrukturdepartementet), Avd. 3
 • torsdag, 20 jan

 • 09:00 - Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet (Infrastrukturdepartementet), Avd. 3
 • onsdag, 19 jan

 • 09:30 - Förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet (Infrastrukturdepartementet), Avd. 3
 • 09:30 - Ett bättre premiepensionssystem (Socialdepartementet), Avd. 4
 • tisdag, 18 jan

 • 09:00 - Ett särskilt brott för hedersförtryck (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ett bättre premiepensionssystem (Socialdepartementet), Avd. 4
 • torsdag, 13 jan

 • 09:00 - En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Ett bättre premiepensionssystem (Socialdepartementet), Avd. 4
 • onsdag, 12 jan

 • 09:00 - En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • 09:00 - Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag och bättre villkor för kommersiell radio (Kulturdepartementet), Avd. 3
 • 09:30 - Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek (Justitiedepartementet), Avd. 4
 • 13:30 - En fast omsorgskontakt i hemtjänsten (Socialdepartementet), Avd. 4
 • tisdag, 11 jan

 • 09:00 - En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk (Infrastrukturdepartementet), Avd. 3