Föredragningar

Vecka 48

  tisdag, 24 Nov

 • 09:30 - Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 10:00 - Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Finansdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 25 Nov

 • 14:00 - Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Finansdepartementet), Avd. 1

Föregående fyra veckor

  onsdag, 18 Nov

 • 09:30 - Straffbestämmelser till EU-förordningen om fartygsåtervinning (Miljödepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 17 Nov

 • 09:30 - En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 10 Nov

 • 09:30 - Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ökad ordning och säkerhet i frivården (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 3 Nov

 • 09:30 - En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (Kulturdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (Utbildningsdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 29 okt

 • 09:30 - Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (Justitieutskottet), Avd. 2