Föredragningar

Vecka 26

  Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  onsdag, 29 Maj

 • 09:30 - En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 13:30 - Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Finansdepartementet) Avd. 3
 • måndag, 3 Jun

 • 09:00 - Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar (Finansdepartementet) Avd. 3
 • 09:30 - En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 10:00 - Personlig assistans för hjälp med andning (Socialdepartementet) Avd. 2
 • 13:30 - Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Arbetsmarknadsdepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 4 Jun

 • 09:30 - Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar (Finansdepartementet) Avd. 3
 • 09:30 - Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet (Finansdepartementet) Avd. 1
 • onsdag, 5 Jun

 • 09:00 - Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning (Finansdepartementet) Avd. 3
 • måndag, 10 Jun

 • 09:30 - Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 11 Jun

 • 09:30 - Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland (Utbildningsdepartementet) Avd. 3
 • 10:00 - Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (Justitiedepartementet) Avd. 3
 • 11:00 - Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • torsdag, 13 Jun

 • 09:30 - Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag (Justitiedepartementet) Avd. 3
 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag (Finansdepartementet) Avd. 2
 • måndag, 17 Jun

 • 09:00 - En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 18 Jun

 • 09:30 - Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (Miljödepartementet) Avd. 3
 • torsdag, 20 Jun

 • 09:30 - Skatteregler för tjänstepensionsföretag (Finansdepartementet) Avd. 1