Föredragningar

Vecka 18

Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  onsdag, 28 apr

 • 09:30 - Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Stärkt skydd för hyresgäster (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Producentansvar och straffansvar för nedskräpning (Miljödepartementet), Avd. 3
 • tisdag, 27 apr

 • 09:30 - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Stärkt skydd för hyresgäster (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (Finansdepartementet), Avd. 3
 • fredag, 23 apr

 • 09:00 - Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin (Finansdepartementet), Avd. 1
 • torsdag, 22 apr

 • 09:30 - Genomförande av visselblåsardirektivet (Arbetsmarknadsdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • onsdag, 21 apr

 • 09:30 - Utökade möjligheter att använda tidiga förhör (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Genomförande av visselblåsardirektivet (Arbetsmarknadsdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 20 apr

 • 09:30 - Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europiska unionen och Förenade kungariket (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning (Utrikesdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Moderna tillståndsprocesser för elnät (Infrastrukturdepartementet), Avd. 3
 • måndag, 19 apr

 • 12:30 - Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europiska unionen och Förenade kungariket (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 14 apr

 • 09:30 - Ändrade regler i utlänningslagen (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 13:30 - Utfodring av vilt (Näringsdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 13 apr

 • 09:30 - Ändrade regler i utlänningslagen (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Förarbevis för vattenskoter (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • måndag, 12 apr

 • 09:30 - Ändrade regler i utlänningslagen (Justitiedepartementet), Avd. 1