Föredragningar

Vecka 47

  onsdag, 20 Nov

 • 09:30 - Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2
 • 13:00 - Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) Avd. 1
 • torsdag, 21 Nov

 • 09:30 - Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (Finansdepartementet) Avd. 1

Föregående fyra veckor

  onsdag, 23 okt

 • 09:30 - Några frågor om straff för marknadsmissbruk (Finansdepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 29 okt

 • 09:30 - En utvecklad översiktsplanering (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 09:30 - Hemlig dataavläsning (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • onsdag, 30 okt

 • 09:30 - Hemlig dataavläsning (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 5 Nov

 • 09:30 - Hemlig dataavläsning (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Tydligare regler vid konsumentavtal (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • onsdag, 13 Nov

 • 09:30 - Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket (Finansdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Reglering av vapenmagasin (Justitiedepartementet) Avd. 1