Föredragningar

Vecka 34

  tisdag, 20 aug

 • 09:30 - Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (Utbildningsdepartementet) Avd. 2
 • 14:00 - Digitaliserade hyresförhandlingar (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • onsdag, 21 aug

 • 09:30 - Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 09:30 - Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • torsdag, 22 aug

 • 09:30 - Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • fredag, 23 aug

 • 09:30 - Större komplementbostadshus (Finansdepartementet) Avd. 1

Föregående fyra veckor