Föredragningar

Vecka 38

  tisdag, 21 sep

 • 09:30 - Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina (Utbildningsdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (Finansdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 22 sep

 • 09:30 - Sekretess hos den kommission som inrättats för att granska arbetet med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai (Utrikesdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 23 sep

 • 09:30 - Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 14:30 - Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (Finansdepartementet), Avd. 1
 • fredag, 24 sep

 • 09:30 - Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 13:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2

Föregående fyra veckor

  fredag, 17 sep

 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 16 sep

 • 09:30 - Riskskatt för kreditinstitut (Finansdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 15 sep

 • 09:30 - Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 14 sep

 • 09:30 - Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (Miljödepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • fredag, 10 sep

 • 09:30 - Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 9 sep

 • 09:30 - Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 8 sep

 • 09:30 - Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (Utbildningsdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 7 sep

 • 09:30 - Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (Utbildningsdepartementet), Avd. 1