Föredragningar

Vecka 20

  tisdag, 17 maj

 • 13:00 - Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (Justitiedepartementet), Avd. 2

Föregående fyra veckor

  torsdag, 12 maj

 • 09:00 - Ökad kontroll i hälso- och sjukvården (Socialdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 11 maj

 • 09:00 - Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag (Kulturdepartementet), Avd. 1
 • tisdag, 10 maj

 • 09:30 - Kompensation för höga drivmedelskostnader (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • 13:30 - Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall (Finansdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 5 maj

 • 09:00 - Idéburen välfärd (Finansutskottet), Avd. 1
 • 09:30 - Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Finansdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 4 maj

 • 09:30 - Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Finansdepartementet), Avd. 2
 • fredag, 29 apr

 • 09:00 - En ny biobankslag (Socialdepartementet), Avd. 1
 • torsdag, 28 apr

 • 09:00 - En ny biobankslag (Socialdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 27 apr

 • 09:00 - En ny biobankslag (Socialdepartementet), Avd. 1
 • tisdag, 26 apr

 • 09:00 - En ny biobankslag (Socialdepartementet), Avd. 1