Föredragningar

Vecka 3

Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

    tisdag, 12 jan

  • 14:00 - Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (Finansdepartementet), Avd. 1
  • tisdag, 29 Dec

  • 09:00 - Covid-19-lag (Socialdepartementet), Avd. 2
  • måndag, 28 Dec

  • 14:00 - Covid-19-lag (Socialdepartementet), Avd. 2
  • tisdag, 22 Dec

  • 09:30 - Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (Utrikesdepartementet), Avd. 2