Föredragningar

Vecka 8

  måndag, 17 feb

 • 09:30 - Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 13:30 - Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören (Konstitutionsutskottet) Avd. 3
 • 13:30 - En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten (Utbildningsdepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 18 feb

 • 09:30 - Några fastighetsrättsliga frågor (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 09:30 - Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Ungdomsövervakning (Justitiedepartementet) Avd. 3
 • torsdag, 20 feb

 • 09:30 - Vissa ändringar i avfallsskattelagen (Finansdepartementet) Avd. 1

Föregående fyra veckor

  måndag, 27 jan

 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 28 jan

 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 13:00 - Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • onsdag, 29 jan

 • 09:30 - Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 4 feb

 • 09:30 - Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 10:30 - Komvux för stärkt kompetensförsörjning (Utbildningsdepartementet) Avd. 2
 • onsdag, 5 feb

 • 09:30 - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning (Socialdepartementet) Avd. 1
 • 09:30 - Komvux för stärkt kompetensförsörjning (Utbildningsdepartementet) Avd. 2
 • torsdag, 6 feb

 • 09:30 - En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • 13:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 11 feb

 • 09:30 - Ny associationsrätt för medlemsbanker (Finansdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (Justitiedepartementet) Avd. 3
 • onsdag, 12 feb

 • 09:30 - Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 13:00 - Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Arbetsmarknadsdepartementet) Avd. 2
 • torsdag, 13 feb

 • 09:30 - Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 09:30 - Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (Försvarsdepartementet) Avd. 2
 • 11:00 - Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek- ett enklare förfarande (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 15:00 - Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten (Justitiedepartementet) Avd. 1