Föredragningar

Vecka 42

Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  torsdag, 14 okt

 • 09:30 - Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 13:30 - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken (Näringsdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 12 okt

 • 09:30 - Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Märkning och registrering av katter (Näringsdepartementet), Avd. 2
 • 13:30 - Krav på rapportering av betalningstider (Näringsdepartementet), Avd. 2
 • fredag, 8 okt

 • 09:30 - Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister (Utbildningsdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 7 okt

 • 09:00 - Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet) - INSTÄLLD!, Avd. 2
 • onsdag, 6 okt

 • 14:00 - Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 13:00 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 5 okt

 • 09:30 - Utlandsspioneri (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 13:00 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • fredag, 1 okt

 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 29 sep

 • 10:00 - Vissa försäkringsföreningars rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 28 sep

 • 09:00 - En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt (Utbildningsdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • fredag, 24 sep

 • 13:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (Finansdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 23 sep

 • 09:30 - Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 14:30 - Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar (Finansdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 22 sep

 • 09:30 - Sekretess hos den kommission som inrättats för att granska arbetet med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai (Utrikesdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (Finansdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 21 sep

 • 09:30 - Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina (Utbildningsdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (Finansdepartementet), Avd. 2