Föredragningar

Vecka 5

  måndag, 27 jan

 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 28 jan

 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 13:00 - Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • onsdag, 29 jan

 • 09:30 - Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1
 • torsdag, 30 jan

 • 09:30 - Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter (Finansdepartementet) Avd. 1

Föregående fyra veckor

  onsdag, 8 jan

 • 09:30 - Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården (Socialdepartementet) Avd. 1
 • 13:30 - Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning (Justitiedepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 14 jan

 • 09:30 - Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2