Föredragningar

Vecka 42

  Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  onsdag, 25 sep

 • 09:30 - Skatt på avfallsförbränning (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 09:30 - Anstånd med kupongskatt i vissa fall (Finansdepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 1 okt

 • 09:30 - Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • onsdag, 2 okt

 • 09:30 - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (Finansdepartementet) Avd. 2
 • måndag, 7 okt

 • 13:30 - Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Försvarsdepartementet) Avd. 2