Föredragningar

Vecka 17

  Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  tisdag, 2 Apr

 • 09:30 - Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister (Arbetsmarknadsdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 13:30 - Tillsyn över och ingripanden mot advokatväsendet vid tillämpning av penningtvättslagen (Finansdepartementet) Avd. 1
 • 13:30 - Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Finansdepartementet) Avd. 2
 • tisdag, 9 Apr

 • 09:30 - Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • 09:30 - Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg Avd. 2
 • onsdag, 10 Apr

 • 09:30 - Skyddsobjekt och obemannade farkoster (Försvarsdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - En effektivare flytträtt av försäkringssparande (Finansdepartementet) Avd. 1
 • fredag, 12 Apr

 • 10:00 - Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 16 Apr

 • 09:30 - Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Justitiedepartementet) Avd. 1