Föredragningar

Vecka 49

  Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  onsdag, 13 Nov

 • 09:30 - Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket (Finansdepartementet) Avd. 2
 • 09:30 - Reglering av vapenmagasin (Justitiedepartementet) Avd. 1
 • onsdag, 20 Nov

 • 09:30 - Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2
 • 13:00 - Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet) Avd. 1
 • torsdag, 21 Nov

 • 09:30 - Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (Finansdepartementet) Avd. 1
 • tisdag, 26 Nov

 • 09:30 - Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter (Infrastrukturdepartementet) Avd. 2
 • 13:30 - Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna (Finansdepartementet) Avd. 2
 • onsdag, 27 Nov

 • 09:30 - Ett nytt konto- och värdefackssystem (Finansdepartementet) Avd. 1