Föredragningar

Vecka 25

  måndag, 21 jun

 • 09:30 - Införandet av en familjevecka påbörjas (Socialdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 22 jun

 • 09:30 - Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Införandet av en familjevecka påbörjas (Socialdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 23 jun

 • 09:30 - Brott mot djur – skärpta straff och ett effektivt sanktionssystem (Näringsdepartementet), Avd. 1

Föregående fyra veckor

  torsdag, 17 jun

 • 09:30 - Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning (Finansdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 16 jun

 • 09:30 - Ett förenklat upphandlingsregelverk (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 13:30 - Bättre uppföljning av läkemedel för djur (Socialdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 15 jun

 • 09:30 - Ett förenklat upphandlingsregelverk (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 13:00 - Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • 14:00 - Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer (Justitiedepartementet), Avd. 2
 • måndag, 14 jun

 • 09:30 - Ett förenklat upphandlingsregelverk (Finansdepartementet), Avd. 1
 • torsdag, 10 jun

 • 09:30 - Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Försvarsdepartementet), Avd. 1
 • onsdag, 9 jun

 • 09:30 - Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Försvarsdepartementet), Avd. 1
 • tisdag, 8 jun

 • 09:30 - Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Försvarsdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny riksbankslag (Finansdepartementet), Avd. 2
 • måndag, 7 jun

 • 09:30 - Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 10:00 - En ny riksbankslag (Finansdepartementet), Avd. 2
 • torsdag, 3 jun

 • 10:15 - En ny riksbankslag (Finansdepartementet), Avd. 2
 • onsdag, 2 jun

 • 13:00 - Ändrade regler i utlänningslagen (Socialförsäkringsutskottet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny riksbankslag (Finansdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 1 jun

 • 10:00 - 2019 års riksdagsöversyn (Konstitutionsutskottet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny riksbankslag (Finansdepartementet), Avd. 2
 • måndag, 31 maj

 • 09:30 - Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall (Finansdepartementet), Avd. 1