Föredragningar

Vecka 9

Inga föredragningar denna vecka.

Föregående fyra veckor

  onsdag, 24 feb

 • 09:30 - Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Förbud mot erkännande av utländska månggiften (Justitiedepartementet), Avd. 4
 • 13:00 - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (Utbildningsdepartementet), Avd. 4
 • tisdag, 23 feb

 • 09:30 - Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda (Finansdepartementet), Avd. 3
 • 14:00 - Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • måndag, 22 feb

 • 10:00 - Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • torsdag, 18 feb

 • 09:30 - Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Vissa insatser för ökad lärarkompetens (Utbildningsdepartementet), Avd. 4
 • 13:30 - Skärpt kontroll över explosiva varor (Justitiedepartementet), Avd. 4
 • onsdag, 17 feb

 • 09:30 - Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 14:00 - Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - En effektivare konkurshantering (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • 14:00 - Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket (Infrastrukturdepartementet), Avd. 3
 • tisdag, 16 feb

 • 09:30 - Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 13:00 - Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (Näringsdepartementet), Avd. 3
 • 09:30 - Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet (Finansdepartementet), Avd. 4
 • fredag, 12 feb

 • 09:30 - En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • torsdag, 11 feb

 • 09:30 - Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro (Justitiedepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • onsdag, 10 feb

 • 09:30 - Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 13:00 - Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • tisdag, 9 feb

 • 09:30 - Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Finansdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - En heltäckande tobaksbeskattning (Finansdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (Justitiedepartementet), Avd. 3
 • onsdag, 3 feb

 • 09:30 - Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden (Socialdepartementet), Avd. 1
 • tisdag, 2 feb

 • 09:30 - Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden (Socialdepartementet), Avd. 1
 • 09:30 - Transportstyrelsens olycksdatabas (Infrastrukturdepartementet), Avd. 2
 • 13:30 - Institutet för mänskliga rättigheter (Arbetsmarknadsdepartementet), Avd. 2
 • 09:30 - Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (Finansdepartementet), Avd. 3
 • 13:30 - Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Justitiedepartementet), Avd. 3