Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta (Finansdepartementet)