Återkallelse av uppehållstillstånd för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat och internationella organ som har meddelats av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)