Stärkt rätt till personlig assistans- grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn (Socialdepartementet)