Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (Finansdepartementet)