En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (Justitiedepartementet)