Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)