Vissa skärpta villkor vid anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl (Justitiedepartementet)