Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland (Utbildningsdepartementet)