Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen (Klimat- och näringslivsdepartementet)