Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat (Klimat- och näringslivsdepartementet)