Kompletterande bestämmelser till nya unionsregler på konkurrensområdet (Klimat- och näringslivsdepartementet)