Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan (Finansdepartementet)