Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (Socialdepartementet)