• | Yttrande | Justitiedepartementet
  Offentlighets- och sekretesslag

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-01 -21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-01 -21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 21 januari, 2009
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skatteförfarandet

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Carina Stävberg och Ella... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Carina Stävberg och Ella...

  Senast ändrad den 21 juni, 2011
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och...

  Senast ändrad den 7 februari, 2007
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ny försäkringsavtalslag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-19 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Torgny Håstad och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-19 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Torgny Håstad och...

  Senast ändrad den 19 december, 2003
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Fjärrvärmelag m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet...

  Senast ändrad den 19 december, 2007
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Järnvägslag

  ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och... ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och...

  Senast ändrad den 5 mars, 2004
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En ny svensk tullagstiftning

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -12 -07 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Ha m- berg samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -12 -07 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Ha m- berg samt...

  Senast ändrad den 7 december, 2015
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  En ny läkemedelslag

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -10 -22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -10 -22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 22 oktober, 2014
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2010 -02 -24 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2010 -02 -24 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och...

  Senast ändrad den 24 februari, 2010
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ny aktiebolagslag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och...

  Senast ändrad den 17 december, 2004
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2

  ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-11 Närvarande: F.d. justitieråden Karin Almgren och Stefan Lindskog samt jus titierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-11 Närvarande: F.d. justitieråden Karin Almgren och Stefan Lindskog samt jus titierådet...

  Senast ändrad den 11 mars, 2021
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  En ny organisation för polisen

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -01 -31 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt...

  Senast ändrad den 31 januari, 2014
 • | Yttrande | Integrations- och Jämställdhetsdepartementet
  Ny marknadsföringslag

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-02-11 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-02-11 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 11 februari, 2008
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d.... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-05-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d....

  Senast ändrad den 17 maj, 2010
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -23 Närvarande: F.d. justitierådet Severin Blomstrand samt justitieråden Erik Nymansson... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -10 -23 Närvarande: F.d. justitierådet Severin Blomstrand samt justitieråden Erik Nymansson...

  Senast ändrad den 23 oktober, 2018
 • | Yttrande | Konstitutionsutskottet
  Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -04 -16 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -04 -16 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 16 april, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  En ny försäkringsrörelselag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-22... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-22 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-22... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-22 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Esk il Nord och...

  Senast ändrad den 22 juni, 2010
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Ny konkurrenslag m.m.

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-03-12 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-03-12 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 12 mars, 2008
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-05... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-05 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-05... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-05 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och...

  Senast ändrad den 5 februari, 2004
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ny påföljd efter tidigare dom

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -12 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierå... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -12 -18 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierå...

  Senast ändrad den 18 december, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -03 -02 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -03 -02 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet...

  Senast ändrad den 2 mars, 2018
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ändrade mediegrundlagar

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -09 -05 Närvarande: F.d. justitieråden Sever in Blomstrand och Olle Stenman samt j... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -09 -05 Närvarande: F.d. justitieråden Sever in Blomstrand och Olle Stenman samt j...

  Senast ändrad den 5 september, 2017
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -03 -30 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -03 -30 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl...

  Senast ändrad den 30 mars, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Beskattning vid andelsbyten

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-11-04... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-11-04 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-11-04... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-11-04 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 4 november, 2002
 • | Yttrande | Utrikesdepartementet
  Ny utlänningslag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-09 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-09 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne...

  Senast ändrad den 9 oktober, 2002
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

  ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-09 Närvarande: F.d. justitieråde n Ella Nyström och Annika Brickman samt justitieråde t... ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-03-09 Närvarande: F.d. justitieråde n Ella Nyström och Annika Brickman samt justitieråde t...

  Senast ändrad den 9 mars, 2021
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-06... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-06 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-06... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-06 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 6 december, 2007
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

  ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -10 -26 Närvarande: Justitieråde n Ma hmut Baran, Leif Gäverth och Malin Bonthron Nytt... ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -10 -26 Närvarande: Justitieråde n Ma hmut Baran, Leif Gäverth och Malin Bonthron Nytt...

  Senast ändrad den 26 oktober, 2021
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Revisorer och revision

  ur p rotokoll vid sammanträde 2016... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -03 -17 Närvarande: F.d. justitierå den Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2016... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2016 -03 -17 Närvarande: F.d. justitierå den Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet...

  Senast ändrad den 17 mars, 2016
 • | Yttrande | Infrastrukturdepartementet
  Fjärde järnvägspaketet

  ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -11-19 Närvarande: F.d. j ustitieråde t Karin Almgren samt justitieråden Ma hmut Baran och... ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -11-19 Närvarande: F.d. j ustitieråde t Karin Almgren samt justitieråden Ma hmut Baran och...

  Senast ändrad den 19 november, 2021
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

  ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-05-25 Närvarande: F.d. justitieråd et Eskil Nord samt justitieråde n Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 202... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 202 1-05-25 Närvarande: F.d. justitieråd et Eskil Nord samt justitieråde n Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 25 maj, 2021
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  En enklare planprocess

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -26 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -26 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt...

  Senast ändrad den 26 februari, 2014
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierå... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierå...

  Senast ändrad den 14 februari, 2014
 • | Yttrande | Kulturdepartementet
  En ny radio- och tv-lag

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -02-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -02-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d....

  Senast ändrad den 3 februari, 2010
 • | Yttrande | Utrikesdepartementet
  Ny instans- och processordning i utlänningsärenden m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-09 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-09 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och...

  Senast ändrad den 9 maj, 2005
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-29... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-29 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-29... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-29 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och...

  Senast ändrad den 29 april, 2004
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Arbetstagarinflytande i europabolag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-05 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och...

  Senast ändrad den 5 mars, 2004
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Investeringsfonder

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-30... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-30 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-30... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-30 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 30 maj, 2003
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Bank- och finansieringsrörelse

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-02 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d.... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-02 Närvarande: justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, f.d....

  Senast ändrad den 2 maj, 2003
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Beskattning av andelar

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-05... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-05 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-05... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-05 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 5 februari, 2003
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -28 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierå... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -28 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierå...

  Senast ändrad den 28 februari, 2014
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nystartszoner

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -05 -07 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2013 -05 -07 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet...

  Senast ändrad den 7 maj, 2013
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ökad privatuthyrning av bostäder

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kind lund samt justitierådet... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kind lund samt justitierådet...

  Senast ändrad den 21 juni, 2012
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-03-04 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-03-04 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 4 mars, 2009
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och...

  Senast ändrad den 14 oktober, 2005
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Upphovsrätten i informationssamhället

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-08... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-08 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-08... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-08 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och...

  Senast ändrad den 8 februari, 2005
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Särskild förvaltning av elnät

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-01 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och...

  Senast ändrad den 1 april, 2004
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Moderniserad konkurrensövervakning

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-24... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-24... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och...

  Senast ändrad den 24 februari, 2004
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  En ny konsumentköplag

  ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -12-02 Närvarande: F.d. j ustitieråde n Leif Thorsson och Stefan Lindskog samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -12-02 Närvarande: F.d. j ustitieråde n Leif Thorsson och Stefan Lindskog samt justitierådet...

  Senast ändrad den 2 december, 2021
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

  ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -10 -06 Närvarande: Justitieråde n Ma hmut Baran, Leif Gäverth och Malin Bonthron... ur p rotokoll vid sammanträde 2021... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2021 -10 -06 Närvarande: Justitieråde n Ma hmut Baran, Leif Gäverth och Malin Bonthron...

  Senast ändrad den 6 oktober, 2021
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nya regler om betaltjänster

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -12 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Karin Almgren samt justitieråden Johnny Herre och Dag... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -12 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Karin Almgren samt justitieråden Johnny Herre och Dag...

  Senast ändrad den 19 december, 2017
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -03 -10 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -03 -10 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 10 mars, 2017
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Europeisk skyddsorder

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -05 -29 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Per Virdesten samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -05 -29 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Per Virdesten samt justitierådet...

  Senast ändrad den 29 maj, 2015
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Förstärkta kapitaltäckningsregler

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -04 -24 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Peter Kin d- lund samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -04 -24 Närvarande: F.d. j ustitieråden Severin Blomstrand och Peter Kin d- lund samt...

  Senast ändrad den 24 april, 2014
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -07 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2014 -02 -07 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt...

  Senast ändrad den 7 februari, 2014
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-14... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrå det Lars Wennerström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-14... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrå det Lars Wennerström...

  Senast ändrad den 14 juni, 2011
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 9 oktober, 2007
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Hamnskydd

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-05-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-05-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-05-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-05-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och...

  Senast ändrad den 17 maj, 2006
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  CFC-beskattning

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-19 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-19... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-19 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 19 juni, 2003
 • | Yttrande | Försvarsdepartementet
  Skydd mot olyckor

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-04-23... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-04-23 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-04-23... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-04-23 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 23 april, 2003
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Punktskattekontroll

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-08-23... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-08-23 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-08-23... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-08-23 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström...

  Senast ändrad den 23 augusti, 2002
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Elcertifikat för förnybar elproduktion, m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-04... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-04 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-04... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-04 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne...

  Senast ändrad den 4 mars, 2002
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Elektroniska pengar

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-02... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-01-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne...

  Senast ändrad den 2 januari, 2002
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Brottsdatalag

  ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -23 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -23 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet...

  Senast ändrad den 23 mars, 2018
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

  ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-02-21 Närvarande: F.d. justitieråde n Karin Almgren och Lena Moore samt justitierådet Dag... ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-02-21 Närvarande: F.d. justitieråde n Karin Almgren och Lena Moore samt justitierådet Dag...

  Senast ändrad den 21 februari, 2018
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -03-27 Närvarande: F.d. j ustitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierå det... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -03-27 Närvarande: F.d. j ustitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierå det...

  Senast ändrad den 27 mars, 2017
 • | Yttrande | Arbetsmarknads-departementet
  Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -03 -10 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -03 -10 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet...

  Senast ändrad den 10 mars, 2017
 • | Yttrande | Miljödepartementet
  Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Le nnart Hamberg och Per... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Le nnart Hamberg och Per...

  Senast ändrad den 1 december, 2011
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2009 -09 -30 Närvarande : F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2009 -09 -30 Närvarande : F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och...

  Senast ändrad den 30 september, 2009
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-09-25 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp ,regeringsråde tNils Dexe och f.d.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 8-09-25 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp ,regeringsråde tNils Dexe och f.d....

  Senast ändrad den 25 september, 2008
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-09 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-09... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-12-09 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och...

  Senast ändrad den 9 december, 2004
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Handel med utsläppsrätter

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-07... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-07 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-07... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-07 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och...

  Senast ändrad den 7 april, 2004
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Personuppgifter inom socialförsäkringen

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne...

  Senast ändrad den 15 maj, 2003
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Offentlig upphandling m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-12... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-12 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-12... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-12 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne...

  Senast ändrad den 12 mars, 2002
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

  ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -06 -06 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och... ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -06 -06 Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga -Lill Askersjö och...

  Senast ändrad den 6 juni, 2020
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Nationell läkemedelslista

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt...

  Senast ändrad den 22 mars, 2018
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Modernare adoptionsregler

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -12 -21 Närvarande: F.d. j ustitierå det Karin Almgren samt justitieråden Johnny Herre och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2017 -12 -21 Närvarande: F.d. j ustitierå det Karin Almgren samt justitieråden Johnny Herre och...

  Senast ändrad den 21 december, 2017
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -02 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -02 -20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl...

  Senast ändrad den 20 februari, 2015
 • | Yttrande | Försvarsdepartementet
  Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-26... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-26 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-26... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-26 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och...

  Senast ändrad den 26 januari, 2006
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Etikprövning av forskning

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-13 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne...

  Senast ändrad den 13 mars, 2002
 • | Yttrande | Konstitutionsutskottet
  Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

  ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -02 -24 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Karin Almgren samt jus titierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 2020... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2020 -02 -24 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Karin Almgren samt jus titierådet...

  Senast ändrad den 24 februari, 2020
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

  ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-06 -20 Närvarande: F.d. justi tierådet Karin Almgren samt justitierå den Kerstin... ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-06 -20 Närvarande: F.d. justi tierådet Karin Almgren samt justitierå den Kerstin...

  Senast ändrad den 20 juni, 2018
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Lag om försäkringsmedicinska utredningar

  ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -19 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet... ur p rotokoll vid sammanträde 201... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 201 8-03 -19 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet...

  Senast ändrad den 19 mars, 2018
 • | Yttrande | Socialdepertementet
  Bidrag för glasögon till barn och unga

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -11 -06 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2015 -11 -06 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén...

  Senast ändrad den 6 november, 2015
 • | Yttrande | Landsbygdsdepartementet
  Ny lag om kontroll av ekologisk produktion

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor s amt justitierådet Annika... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor s amt justitierådet Annika...

  Senast ändrad den 28 november, 2012
 • | Yttrande | Miljödepartementet
  Geologisk lagring av koldioxid

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-08... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-08 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-08... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-08 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet...

  Senast ändrad den 8 mars, 2012
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Domstolarnas handläggning av ärenden

  ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsråde t Leif Lindstam och... ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande:... LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsråde t Leif Lindstam och...

  Senast ändrad den 14 april, 2011
 • | Yttrande | Miljödepartementet
  Nya lagar om avgasrening och drivmedel

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-06... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-06 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Car ina Stävberg och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-06... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-06 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Car ina Stävberg och...

  Senast ändrad den 6 december, 2010
 • | Yttrande | Justitiedepartementet
  Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-10 -19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina Stävberg och f.d....

  Senast ändrad den 19 oktober, 2009
 • | Yttrande | Utbildningsdepartementet
  Offentliga bidrag på lika villkor

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-03-05 Närvarande: F.d. regeringsråde t R une Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-03-05 Närvarande: F.d. regeringsråde t R une Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 5 mars, 2009
 • | Yttrande | Miljödepartementet
  Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-02-02 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 200 9-02-02 Närvarande: F.d. r egeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 2 februari, 2009
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Genomförande av ekodesigndirektivet

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-11... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-11... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och...

  Senast ändrad den 11 oktober, 2007
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-21 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-21... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-12-21 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och...

  Senast ändrad den 21 december, 2005
 • | Yttrande | Näringsdepartementet
  Nya verkställighetsregler för överlastavgift

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-03... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-03 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-03... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-03 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och...

  Senast ändrad den 3 maj, 2004
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nya skatteregler för företagssektorn

  ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -04 -19 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Christer Silfverberg samt justitie... ur p rotokoll vid sammanträde 2018... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2018 -04 -19 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Christer Silfverberg samt justitie...

  Senast ändrad den 19 april, 2018
 • | Yttrande | Socialdepartementet
  Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kind lund samt justitierådet... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kind lund samt justitierådet...

  Senast ändrad den 20 juni, 2012
 • | Yttrande | Miljödepartementet
  Kärnkraften – ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte

  Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -03-11 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d.... Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde... 1 LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 20 10 -03-11 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d....

  Senast ändrad den 11 mars, 2010
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

  ur p rotokoll vid sammanträde 2008... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2008 -10 -28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och... ur p rotokoll vid sammanträde 2008... LAGRÅDET Utdrag ur p rotokoll vid sammanträde 2008 -10 -28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och...

  Senast ändrad den 28 oktober, 2008
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Nya skatteregler för pensionsförsäkring

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och...

  Senast ändrad den 17 december, 2007
 • | Yttrande | Finansdepartementet
  Finansiella konglomerat

  Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och... Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-17... 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-11-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och...

  Senast ändrad den 17 november, 2005