Överlämnade lagrådsremisser vecka 12, 2018

 

 

Sidan ändrad 2018-03-21

2018-03-21

- Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare (Miljö- och energidepartementet)

- Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (Justitiedepartementet)

- Kriminalvårdsdatalag (Justitiedepartementet)

- Nya skatteregler för företagssektorn (Finansdepartementet)