Överlämnade lagrådsremisser vecka 2, 2018

 

 

Sidan ändrad 2018-01-12

2018-01-09

- En omreglerad spelmarknad (Finansdepartementet)

2018-01-11

- Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen (Justitiedepartementet)

- Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (Justitiedepartementet)

- Ny djurskyddslag (Näringsdepartementet)

- Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning (Finansdepartementet)

- Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet (Finansdepartementet)

2018-01-12

- Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning (Arbetsmarknadsdepartementet)