Överlämnade lagrådsremisser vecka 24, 2018

 

 

Sidan ändrad 2018-06-14

2018-06-14

- Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (Finansdepartementet)

- Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna (Justitiedepartementet)

- Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Finansdepartementet)