Ledamöter av Lagrådet

(fr. o. m. den 1 januari 2019)


   
 

Första avdelningen

F.d. justitierådet Eskil Nord
F.d. justitierådet Lena Moore
Justitierådet Dag Mattsson

 

 

 

 
 

Andra avdelningen

F.d. justitierådet Ella Nyström
Justitierådet Erik Nymansson
Justitierådet Thomas Bull

 

 

 

 

 

 


  Sidan ändrad 2019-01-03 Lagrådets ledamöter utses för en period om ett år. Ledamöterna hämtas huvudsakligen från kretsen av aktiva eller förutvarande domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.