Ledamöter av Lagrådet

(fr. o. m. den 29 januari 2018)


   
 

Första avdelningen

F.d. justitierådet Gustaf Sandström
F.d. justitierådet Lena Moore
Justitierådet Anders Eka

 

Andra avdelningen

F.d. justitierådet Leif Thorsson
F.d. justitierådet Lennart Hamberg
Justitierådet Erik Nymansson

 
 

Tredje avdelningen

F.d. justitierådet Severin Blomstrand
F.d. justitierådet Annika Brickman
Justitierådet Thomas Bull

 

Fjärde avdelningen

F.d. justitierådet Karin Almgren
F.d. justitierådet Christer Silfverberg
Justitierådet Dag Mattsson

 

Femte avdelningen

F.d. justitierådet Ella Nyström
F.d. justitierådet Olle Stenman
Justitierådet Per Classon

 

 

 

 


  Sidan ändrad 2018-01-26 Lagrådets ledamöter utses för en period om ett år. Ledamöterna hämtas huvudsakligen från kretsen av aktiva eller förutvarande domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.