Föredragningar vecka 13,

2018 

26 mars - 30 mars

2018

Måndag

26 mars

 

09:30 -Ny möjlighet till uppehållstillstånd, (Ju)

09:30 - Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare, (M)

 

Avd. 2


Avd. 4

Tisdag

27 mars

09:30 - Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument, (Fi) Avd. 5

Onsdag

28 mars

 

   

Torsdag

29 mars

   

Fredag

30 mars

 

   


 
Sidan ändrad 2018-03-23