Föredragningar vecka 3,

2018 

15 januari - 19 januari

2018

Måndag

15 januari

 

 

 

 

Tisdag

16 januari

09:30 - En ny lag om ekonomiska föreningar, (Ju)

09:30 - Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, (N)

11:00 - Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning, (Ju)

 

Avd. 2


Avd. 3


Avd. 1

Onsdag

17 januari

 

09:30 - Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen, (Ju)

09:30 - En omreglerad spelmarknad, (Fi)

10:30 - Ny djurskyddslag, (N)

13:30 -Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning, (Ju)

13:30 - En ny lag om ekonomiska föreningar, (Ju)

 

Avd. 1


Avd. 3


Avd. 4

Avd. 1

 

Avd. 2

Torsdag

18 januari

09:30 - En ny lag om ekonomiska föreningar, (Ju)

09:30 - Ny djurskyddslag, (N)

Avd. 2


Avd. 4

Fredag

19 januari

 

   


 
Sidan ändrad 2018-01-16